×
Корецька Ірина

Приватний виконавець Виконавчого округу м. Києва

Отримати консультацію

Переваги

feature_icon

Відкриття виконавчого провадження в день надходження заяви Стягувача

feature_icon

Повне та постійне інформування Стягувача щодо усіх заходів примусового виконання

feature_icon

Інформація, що стала відома виконавцю у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності є професійною таємницею

feature_icon

Максимальна зацікавленість у фактичному виконанні судових рішень на користь Стягувача

feature_icon

Відсутність бюрократичних перешкод та черг. Своєчасне та професійне виконання рішень

Приватний виконавець Київ

Приватний виконавець: послуги

Приватний виконавець в місті Києві Корецька Ірина Павлівна має дві вищі освіти: за кваліфікацією вона бухгалтер-економіст, що здобула в Луцькому державному технічному університеті, та має кваліфікацію юриста в “Академії Адвокатури України”. Має багаторічний досвід юридичної праці в комерційних компаніях, банківській установі. В останні роки успішно виконує послуги приватного судового виконавця.

Хто може бути приватним виконавцем

Державна виконавча служба та приватні виконавці займається виконанням судових рішень, нотаріальних написів та належних рішень інших органів державної влади. Уповноважений громадянин повинен відповідати всім встановленим законодавством вимогам на державному рівні.

Велику роль має вік, вища освіта, добре володіння державною мовою, а також стаж роботи у галузі права. Інститут приватного виконавця в Україні створено декілька років тому, але ця відносно нова для України професія в наш час є необхідною і дуже потрібною.

Послуги, що надаються

В житті юридичної компанії або фізичної особи трапляються випадки, коли стягнути борг самостійно немає можливості, тому встає гостра потреба в послугах по стягненню боргів згідно з судовим рішенням, написом нотаріуса. Крім того, таким шляхом можна домогтися виконання будь-якого іншого рішення державного органу.

Приватний виконавець Київ та Київська область працює з рішеннями відносно:

 • Стягнення боргу.
 • Стягнення майна примусово.
 • Стягнення коштів примусово за виконавчим листом: Аліменти, Заробітна плата, Особисті борги
 • Здійснити арешт коштів на банківському рахунку.
 • Оформити арешт нерухомого майна: арешт виробничого приміщення, арешт квартири, арешт будинку.
 • Оформити арешт рухомого майна: арешт техніки, арешт автомобіля, арешт цінних речей.
 • Майнова компенсація.
 • Страхова компенсація.
 • Здійснити розділ майна в сімейній суперечці.
 • Оформити примусову реалізація майна.
 • Стягнення предмета застави по аграрній розписці.
 • Розшук майна.

Приватний державний виконавець(Україна) має всі необхідні навички і значний досвід по стягненню заборгованості.

Звернутися до нас дуже просто

Якщо виникла необхідність виконати судове рішення за тією чи іншою справою, необхідно виконати декілька основних пунктів:

 • Мати на руках виконавчий лист із суду з прийнятим рішенням.
 • Зв’язатися зі фахівцем по вказаному номеру телефону або електронній пошті.
 • Внести авансовий внесок, який буде відшкодований, коли рішення буде виконано.
 • Написати заяву, оригінал квитанції і виконавчого листа, вказати особисті платіжні реквізити.
 • Отримати перераховані кошти або майно, коли судове рішення буде успішно виконано.

Як оплачується наша діяльність

Після завершення виробництва адвокат приватний виконавець виконавчого провадження по закону отримує винагороду в розмірі 10 відсотків від стягуваної суми. Ці кошти сплачує боржник додатково. Стягувач і фахівець також мають право узгодити додаткове авансування за власною домовленістю.

Чому ми?

Основними перевагами звернутися до послуги приватного виконавця можна назвати:

 • Ефективність виконання рішень у розумні строки.
 • Ніякого зловживання службовим становищем.
 • Всі процесуальні дії фіксуються в автоматизованій системі.
 • Спрощена процедура виконання судових рішень завдяки електронній системі документів.
 • Можливість за певних законодавчих умов прийняти до виконання судові рішення минулих років у разі їх невиконання державними виконавцями.
 • Максимальна зацікавленість у фактичному виконанні судових рішень на користь стягувача.
 • Приватний судовий виконавець Корецька Ірина – максимальна еффективність від звернень до нас.

Послуги приватного виконавця

Посада приватного виконавця вже досить давно з’явилася у багатьох розвинених країнах Європи, завдяки чому люди вже звикли користуватися даною послугою. За допомогою кваліфікованих спеціалістів вирішується велика кількість справ на законодавчому рівні.

Закон на боці людини

В нашій країні послуги приватного виконавця були запроваджені відносно нещодавно, раніше їх виконували виключно державні органи влади. Після того, як у 2016 році було прийнято два важливих закони, які стосуються провадження виконавчого права органів і конкретних осіб, уповноважених здійснювати виконання в примусовому порядку, відповідних чинному законодавству рішень судових інстанцій в нашій Батьківщині. За останні роки виникла гостра необхідність модернізувати діючу систему виконавчої служби, наскільки це можливо.

Помітне покращення якісного рівня роботи виконавців – це реальна можливість покращити життя кожного громадянина, захищаючи його свободи та права. На сьогоднішній час далеко не кожен знає, що, маючи на руках виконавчий документ, можна звернутися не лише до державного, але й до приватного виконавця, тим самим значно прискоривши весь процес судочинства. Сучасний приватний виконавець в Києві – це особа, яка має повноваження від держави здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом, має відповідну освіту та певний досвід.

Законодавство передбачає такий порядок, при якому одночасно і приватний, і державний виконавець можуть вести справу одного й того ж боржника, що вже за короткий час показало гарні результати. Вже зараз стало зрозуміло, що приватні виконавці працюють набагато швидше стосовно звернень стягувача щодо розшуку боржника чи його майна, ніж їх колеги, які отримують стабільну заробітну плату від держави.

Хто такі приватні виконавці

Сьогодні приватний виконавець в нашій державі, як і в інших країнах світу, представляє собою особу, яка наділена державними повноваженнями виконувати судові рішення та обов’язкові рішення інших органів у повній мірі. Його робота регламентується існуючими нормативно-правовими актами і двома відповідними законами України, які прийняла Верховна Рада. Зазначається, що виконавець може вчиняти виконавчі дії у виконавчих провадженнях відкритих ним у виконавчому окрузі на всій території України незалежно від її фактичного місцезнаходження. Уповноважена особа має можливість приймати виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника або місцезнаходженням його майна, здійснювати розшук майна боржника і приймати всі можливі заходи щодо арешту майна.

Закон встановив деякі тимчасові обмеження для приватних виконавців, відповідно до таких категорій справ:

 • Коли у ролі божника виступають органи держави або сама держава. Сюди входять: НБУ України, місцеві органи самоврядування з їх посадовими особами, підприємства державного значення, які більш ніж на чверть одержують фінансування з державного чи місцевого бюджету .
 • Якщо закон забороняє примусово реалізовувати майно юридичної особи –боржника.
 • Якщо будь-які державні органи або сама держава є стягувачем.
 • Якщо справа стосується встановлення побачень одного із батьків з дитиною, а також передачі дитини батькам незалежно від інших обставин.
 • Виконувати рішення стосовно заселення в помешкання і виселення з нього фізичних осіб.
 • Справи, що передбачають відповідні дії щодо комунального чи державного майна.
 • Якщо необхідно вжити дії стосовно прав людини за рішенням Європейського суду та адміністративних судів.
 • Якщо необхідно проводити конфіскацію майна в тому чи іншому випадку.
 • Якщо справа пов’язана з неповнолітніми боржниками, а також боржниками з обмеженою цивільною дієздатністю або повністю недієздатними.

Також адвокат – приватний виконавець не уповноважений виконувати відповідні рішення, якщо сума стягнення на них становить більше двадцяти п’яти мільйонів гривень незалежно від того, в іноземній чи державній валюті, при умові, що його діяльність не перевищує одного року на посаді виконавця.

Не останню роль для можливості стати приватним виконавцем має вік претендента, відповідна вища освіта, бездоганне володіння державною мовою, а також наявність стажу роботи в правовій галузі. Вважаючи на те, що можливість здійснювати обов`язки приватного виконавця в нашій країні з`явилася зовсім недавно, вказана професія дуже потрібна і має велике майбутнє.

Послуги, які надають приватні виконавці

Незважаючи на розвиток цивілізації та високий рівень культури, сучасне життя вимагає мати певні знання про свої права, і при необхідності звертатися до органів, які зможуть їх захистити. Як юридична компанія, так і фізична особа іноді стикаються з випадками, коли для того, щоб стягнути борг, треба отримати певну консультацію і пораду професіонала, тому постає певна потреба в послугах зі стягнення боргів згідно з судовим рішенням відповідно до встановленого законодавства. Сьогодні ефективного виконання певного рішення в повній мірі можна добитися завдяки приватному виконавцю.

Сучасний приватний виконавець в Київській області ставить своєю кінцевою метою в повній мірі забезпечити виконання вимог закону і допомогти своєму клієнту в установлений термін розв’язати проблему. Робота проводиться стосовно певних рішень, які дозволені законодавством України:

 • Оперативне боргове стягнення.
 • Примусове майнове стягнення
 • Примусове стягнення грошових коштів:

Особиста заборгованість

 • Невиплачені аліменти
 • Заборгована оплата працівникам
 • Повний арешт коштів боржника на рахунках у банках.

Провести майновий арешт нерухомості:

 • Вантажівки, мотоцикла, легкового авто тощо;
 • Побутової техніки;
 • Деяких цінних речей;
 • Будівельних матеріалів;
 • Цінних паперів.

Повне відшкодування майнової компенсації.

 • Часткове або повне отримання страхової компенсації
 • На законодавчому рівні здійснити поділ майна в сімейній суперечці, враховуючи права обох сторін.
 • Документально і фактично оформити примусову реалізацію майна боржника.
 • При наявності аграрної розписки, стягнення предмета застави.

Здійснити розшук майна за короткий проміжок часу:

 • Транспортних засобів;
 • Цінних паперів;
 • Коштовностей;
 • Іншого рухомого майна.

Розшук самого боржника при необхідності.

 • Встановити обмеження можливості виїзду за межі країни.

Законодавче право примусово заходити:

 • До квартири
 • Приватного будинку
 • Відповідного офісу
 • Складського чи виробничого приміщення

Повноваження притягнути до відповідальності:

 • Адміністративної
 • Кримінальної

Завдяки тому, що приватний виконавець виконавчого провадження має, крім спеціальної вищої освіти, також всі потрібні навички і певний досвід, він виконує свою роботу дуже точно, в певній послідовності дій і гарантує кінцевий результат кожної справи на найвищому рівні.

Як до нас звернутися

Щоб приватний виконавець мав повноваження виконувати певне судове рішення, відповідний виконавчий напис нотаріуса або інше законодавче рішення, достатньо виконати декілька простих пунктів:

В першу чергу, отримати виконавчий лист в суді або іншому органі, який прийняв рішення, або ж отримати виконавчий напис нотаріуса, який стосується рішення певної справи.

На нашому сайті можна зв’язатися з фахівцями за номерами телефону або через електронну пошту.

Внести попередній авансовий внесок, який передбачає певну суму грошових коштів, що потрібні для вчинення виконавчих дій та оплачуються стягувачем разом з поданням заяви приватному виконавцю за законом. Розрахунок розміру внеску має свої особливості:

 • Два відсотки від стягуваної суми за умови виконання рішення майнового характеру. Але сплата не може перевищувати десятикратний розмір мінімальної заробітної плати на момент звернення;
 • Достатньо однієї мінімальної зарплати якщо боржник – фізична особа, і прийнято рішення немайнового характеру ;
 • Дві мінімальні зарплати треба сплатити, якщо боржник виступає як юридична особа, а рішення немайнового характеру.

Після того, як певне рішення повністю буде виконано, боржник відшкодує усі затрати.

Слід подати заяву приватному виконавцю разом з оригіналами виконавчого листа і квитанцію, яка підтвердить оплату авансового внеску, вказати дійсні платіжні реквізити і дочекатись результату роботи спеціаліста.

Коли справу буде завершено, одразу можна отримати перераховані виконавцем кошти на свій особовий рахунок або прийняти майно, на яке було звернено стягнення, у повному обсязі.

Оплата послуг приватного виконавця

На сьогоднішній день приватний виконавець, виконуючий вимоги офіціальних рішень, по закону України повинен отримати винагороду, яка нараховується у розмірі десяти відсотків від суми, що стягується з боржника.

Слід враховувати той факт, що свій заробіток виконавець отримує після завершення виробництва як додаткове стягнення з боржника по справі, тому має максимальну мотивацію виконати рішення суду або іншого органу без затримки і будь-яких зволікань.

Відсутність регулярних виплат є стимулом виконати більше роботи за певний проміжок часу, приділяючи клієнту максимальну увагу. Стягувач по закону також має право узгодити з приватним виконавцем своє додаткове фінансування.

Фахівець здійснює повноцінний і комплексний супровід стягувача, проводить додаткові консультації, відповідає на питання, тим самим захищаючи від необхідності додатково змарнувати час через незнання закону і своїх прав.

Переваги спільної співпраці

Приватний державний виконавець завжди знайде кращій варіант з усіх, які тільки можливі в конкретній ситуації. Отримати кваліфіковану допомогу – це просто, зручно і дуже вигідно.

Не слід забувати, що всі вищевказані документи приймаються в Києві та Київській області, приймаючи за увагу місце реєстрації стягувача та боржника, а також їхнє фактичне місце проживання.

Співпраця з приватним виконавцем має багато плюсів та переваг, найбільшими з яких можна вважати:

 • Своєчасне відкриття виконавчого провадження в день, яке починається в момент подання заяви.
 • В найзручніший час виконується постійне інформування стягувача за тим, як просувається його справа.
 • Зберігання професіональної таємниці з метою не нашкодити нікому в подальшому житті.
 • Особиста зацікавленість у фактичному виконанні судових рішень на користь стягувача в повному обсязі.
 • Можливість уникнути черг.
 • Доброзичливість і індивідуальний підхід до кожного клієнта окремо.

Таким чином, переймаючи європейський досвід, Україна дає можливість громадянам захищати свої права і впевнено рухатися у світле майбутнє! Наш приватний виконавець – це професіонал своєї справи, якому можна довіряти.

Хто такі приватні виконавці?

Приватний виконавець може вчиняти виконавчі дії в виконавчих провадженнях відкритих їм у виконавчому окрузі на всій території України незалежно від його фактичного місцезнаходження. Уповноважена особа має можливість приймати виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника або місцезнаходженням його майна, здійснювати розшук майна боржника та вживати всіх можливих заходів щодо арешту майна. Його робота регламентується існуючими нормативно-правовими актами та двома відповідними законами України, прийняла Верховна Рада.

Які послуги надаються?

Ми працюємо в Києві і області, надаємо наступні послуги:
➢ Стягнення боргу.
➢ Стягнення майна примусово.
➢ Стягнення коштів примусово за виконавчим листом: Аліменти, Заробітна плата, Особисті борги
➢ Здійснити арешт коштів на банківському рахунку.
➢ Оформити арешт нерухомого майна: арешт виробничого приміщення, арешт квартири, арешт будинку.
➢ Оформити арешт рухомого майна: арешт техніки, арешт автомобіля, арешт цінних речей.
➢ Майнова компенсація.
➢ Страхова компенсація.
➢ Здійснити розділ майна в сімейному суперечці.
➢ Оформити примусову реалізацію майна.
➢ Стягнення предмета застави по аграрної розписці.
➢ Розшук майна.

Як до нас звернутися?

На нашому сайті можна зв’язатися з фахівцями по телефону або через електронну пошту.

Як відбувається оплата послуг?

Спеціаліст здійснює повноцінний і комплексний супровід стягувача, проводить додаткові консультації, відповідає на питання, тим самим захищаючи від необхідності додатково витратити час через незнання закону і своїх прав.
Згідно із законом України, приватний виконавець повинен отримати винагороду, яка нараховується в розмірі десяти відсотків від суми, що стягується з боржника.

Замовити дзвінок
+
Чекаю дзвінка!